Organizacija

Organizacijski odbor

Predsjednica: Almenka Balenović

Dopredsjednici: Jelena Macan, Dina Skroza

Tajnici: Martina Elez, Domagoj Slavić

Članovi: Krunoslav Capak, Tomislav Furlan, Davor Horvat, Azra Huršidić-Radulović, Marin Kamenjašević, Tamara Radošević Kutičić, Tajana Rogina, Maja Turjak, Morana Wagner

Rizničarka: Tajana Rogina
Programski odbor

Predsjednik: Milan Milošević

Članovi: Ana Bogadi Šare, Tajana Božić, Jadranka Božin- Juračić, Viktorija Bradić, Hana Brborović, Marija Bubaš, Vlasta Dečković Vukres, Jagoda Doko Jelinić, Renata Ecimović Nemarnik, Zdravka Eremić Heitzler, Azra Huršidić Radulović, Vladimir Ivančev, Bojana Knežević, Stjepan König, Hrvoje Lalić, Jelena Macan, Slavenka Majski Cesarec, Tomislav Madžar, Dragan Mijakoski, Jadranka Mustajbegović, Marija Muše Danielov, Mirko Petrošević, Martina Piasek, Davor Plavec, Dijana Poplašen, Mirjana Ptičar, Vesna Sitar Srebočan, Tea Samardžić, Dina Skroza, Milorad Stipanović, Sašo Stoleski, Nada Turčić, Veda Marija Varnai, Milana Varinac Barač, Marija Zavalić, Roko Žaja, Fani Žunić-Pedisić