Prijava sažetaka

VAŽNO Molimo koristite latinična slova. Ukoliko niste, upute za prijavu sažetaka pogledajte ovdje: upute za slanje sažetaka. Sažeci zaprimljeni izvan navedenih uputa neće se smatrati valjanim.

U slučaju bilo kakvih poteškoća i nemogućnosti online prijave sažetaka, kontaktirajte nas na e-mail: mmilosev@gmail.com

-

VRSTA PREZENTACIJE

TEMA PREZENTACIJE

KONTAKT-AUTOR

Upišite autora za kontakt i korespondenciju. Imajte na umu da treba biti dodan na listu autora sažetaka u nastavku prijave.

Ako vidite ovo polje, ostavite ga praznim

LISTA INSTITUCIJA

Upišite institucije autora prema sljedećem primjeru: Naziv institucije, Adresa, Poštanski broj Grad, Država (npr. KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska)

AUTORI SAŽETAKA

U slučaju više od 20 autora (klinite za više informacija)...

Upišite autore prema redoslijedu važnosti kojim će biti prikazani. Odaberite i pridodjelite svakom autoru ranije upisanu instituciju. Ne zaboravite odabrati autora izlagača.

AUTOR 1

Odabrane institucije:

 

AUTOR 2

Odabrane institucije:

 

AUTOR 3

Odabrane institucije:

 

AUTOR 4

Odabrane institucije:

 

AUTOR 5

Odabrane institucije:

 

AUTOR 6

Odabrane institucije:

 

AUTOR 7

Odabrane institucije:

 

AUTOR 8

Odabrane institucije:

 

AUTOR 9

Odabrane institucije:

 

AUTOR 10

Odabrane institucije:

 

AUTOR 11

Odabrane institucije:

 

AUTOR 12

Odabrane institucije:

 

AUTOR 13

Odabrane institucije:

 

AUTOR 14

Odabrane institucije:

 

AUTOR 15

Odabrane institucije:

 

AUTOR 16

Odabrane institucije:

 

AUTOR 17

Odabrane institucije:

 

AUTOR 18

Odabrane institucije:

 

AUTOR 19

Odabrane institucije:

 

AUTOR 20

Odabrane institucije:

 

SAŽETAK

Za govornike koji prijavljuju sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku sažetak ne smije imati više od 4000 znakova (do 2000 znakova po jeziku).
Za govornike koji prijavljuju sažetak samo na engleskom jeziku sažetak ne smije imati više od 2000 znakova.

Ako sažetak sadrži neke specijalne znakove, oni možda neće biti prikazani pravilno. Molimo Vas, pregledajte sažetak u obliku koji se zaprima (Word dokument) te ako je potrebno, zamijenite krivo prikazane znakove drugim, istoznačnim. Ako se greška nastavlja, kontaktirajte nas na sljedeću e-mail adresu: mmilosev@gmail.com


(Napomena: u nekim preglednicima npr. Chrome možda ćete morati dozvoliti otvaranje skočnog prozora)